CALIFICĂRI

PROFESIONAL DUAL:

Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor

Operator la mașini cu comandă numerică

Confecționer produse textile

Marochiner

Electrician exploatare de joasă tensiune

Electromecanic utilaje și instalații industriale

Lăcatuș construcții metalice și utilaj tehnologic

Sudor

PROFESIONALĂ:

Tinichigiu vopsitor auto

Ospătar( chelner), vânzător în unitățile de alimentație

Bucătar

Cofetar-patiser

LICEU ZI:

Turism si alimentatie- Organizator banqueting

LICEU SERAL( clasele XI, XII, XIII):

Tehnician operator tehnica de calcul

Tehnician în instalații electrice

LICEU FRECVENȚĂ REDUSĂ( clasele IX- XIII):

uman