CALIFICĂRI

OFERTA DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL:

Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor

Confecționer produse textile

Bucătar

Cofetar-patiser

Electrician exploatare de joasă tensiune

Electromecanic utilaje și instalații industriale

Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic

Mecanic auto

Sudor

Strungar

 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL:

Marochiner

Ospătar( chelner), vânzător în unitățile de alimentație

LICEU SERAL( clasele XI, XII, XIII):

Tehnician operator tehnica de calcul

Organizator banqueting

Tehnician în instalații electrice

LICEU FRECVENȚĂ REDUSĂ( clasele IX- XIII):

uman- științe sociale

POSTLICEALĂ:

Administrator retele locale si de calculatoare